Balans in systemen

Het gaat om balans in onze systemen: vitale relaties binnen en tussen bedrijven, teams, individuen en de wereld. Balans op macroniveau noemen we duurzaamheid. Balans op microniveau noemen we vitaliteit.

Het wereldsysteem is uit balans, uit de bocht geschoten door de eenzijdige aandacht voor economische belangen. Niet dat economie slecht is. Alleen we hebben evenredige aandacht nodig voor ecologie om de bestaansvoorwaarden voor de mens en de waarden van de natuur te waarborgen. En het liefst snel, want het gaat niet goed met ons ecologisch systeem.

Door het in contact brengen, in verband houden of relatie ontwikkelen tussen delen van het systeem, is balans mogelijk en komt heling op gang. In een duurzame situatie is voorzien in de bestaansvoorwaarden voor alle delen van het systeem.

De balans verbeteren kan in feite altijd en overal. Met strategie, in projecten, bij conferenties, op een bijeenkomst, met een training. Door processen zo vorm te geven dat mensen de ruimte krijgen om die andere kant te onderzoeken. Door de common ground te vinden onder de verschillende belangen.

Mensen weten over het algemeen heel goed waar ze behoefte aan hebben. Ruimte geven en nieuwsgierigheid opwekken zijn dus ook essentieel in onze benadering van processen.

Geen reactie's

Geef een reactie