C-REALIST ondersteunt  bij het realiseren van duurzame ideeën

C-REALIST is opgericht om mensen, teams, netwerken en organisaties te ondersteunen in hun duurzame ontwikkeling.  We leggen ons toe op het realiseren van sluimerende duurzame potentie. Met inzet van ervaring op het gebied van bottom up processen, netwerkregie, organisatie- en teamontwikkeling scheppen we ruimte voor duurzame innovatie. Ons netwerk in wetenschap, kunst en evenementen kan eventueel ingezet worden voor het versnellen van ideeën over duurzaamheid.

Wilt u... 

  • ideeën realiseren                                     -> bekijk onze diensten
  • ruimte maken voor duurzaamheid              -> bekijk 'Vergroot je speelveld'
  • creatieve ideeën over duurzaamheid          -> bekijk de kennisdossiers