Wat doet C-REALIST?

Van conflict naar cocreatie

Ook in de meest ingewikkelde conflicten zijn er altijd mensen die zien dat het oplossen van het conflict meer waarde heeft dan het conflict doorzetten. Met deze mensen en hun achterban is een gesprek mogelijk waarbij over de schutting heen wordt gekeken en gezocht wordt naar een uitweg uit het patroon van conflict.

Bioborders

Met groen in nieuwbouwwijkenis er meer ruimte voor vogels, egels en insecten, blijven mensen gezonder, zijn er mogelijkheden tot ontmoeting en dus minder eenzaamheid, stijgt de Woz-waarde, dalen de zorgkosten. Bioborders is een aanpak om nieuwbouwwijken klimaatbestendig en biodivers op te leveren. Wordt aangeboden in samenwerking met De Groene Reiger.

Publieke waarde Realiseren

GroenSpoor

Vogels, egels, insecten kunnen niet overleven op kleine stukjes postzegelgroen. Het doortrekken van de biodiverse groene verbindingen tussen groene delen van de kaart, levert de grootste bijdrage aan biodiversiteit en natuur. In GroenSpoor wordt onderzocht welke partijen en individuen energie hebben voor welke vergroening, en worden coalities gesmeed om die vergroening voor elkaar te krijgen. Wordt aangeboden in samenwerking met De Groene Reiger

Netwerkontwikkeling

Klanten.

Referentieprojecten

2018

Provincie NH: Regionaal GroenSpoor | Provincie Noord-Holland zoekt naar wegen om de samenwerking en synergie tussen gemeenten te stimuleren. Door te zoeken naar fijnmazige sociale en ecologische verbindingen aanhakend op het Natuurnetwerk Nederland, biedt CREALIST met GroenSpoor Regionaal meerwaarde. Zie GroenKapitaal, site provincie

2018

Gemeente Midden Delfland | Voor de gemeente Midden Delfland zoekt C-realist naar een toekomst waarin het behoud van het landschap, inclusief boerderijen en weilanden mogelijk is, ondanks ontbrekende opvolging binnen de opvolgende generaties agrariërs: (zie www.middendelfland.nl.)

2018

Midden in Delfland | Boeren die nadenken over een duurzame toekomst

2017

Ministerie IenW | Het ministerie IenW biedt alle nieuwe (en oude) medewerkers een training schakelen in rollen aan. De maatschappij vraagt meer en meer om een overheid die als gelijkwaardige partner optrekt met initiatiefnemers. Die manier van werken is aan een inhaalslag op het gebied van professionalisering bezig. (Zie www.minienw.nl)

2016

Gemeente De Buch | De Buch is bezig met vergroening, gecombineerd met het versterken van haar identiteit, gezondheid, bestrijden van eenzaamheid. Groen laat zich goed combineren met andere maatschappelijke waarden. (Zie www.degroenereiger.nl)

Vanaf 2016

GroenSpoor Heiloo

Vanaf 2015

Netwerk ontwikkeling

Vanaf 2012

Vergroot je speelveld (= van Conflict naar cocreatie)

Publicaties

2018

Netwerken met Energie: mooi referaat geschreven door Eelke Wielinga en Sjoerd Robijn, de oprichter en een deelnemer van Netwerk&Co

2011

Plastic Soup, bulletin Club van Rome

2010

Voedselzekerheid, bulletin Club van Rome

2009

Essay 'Als iedereen dagelijks kiest voor duurzaamheid...``, Agentschap.nl