Wie is C-REALIST?

Karen Jonkers

Toekomstverkenner, creatief duurzaamheidsdenker, trainer, procesontwerper, met een enorme inzet voor duurzame ontwikkeling.

Karen heeft C-REALIST opgericht om 10 jaar ervaring in veranderingsmanagement aan te wenden voor de duurzame ontwikkeling van organisaties en mensen. Voorwaarden daarbij zijn energie en samenwerking. Duurzame ontwikkeling gaat om sociale innovatie: van mensen wordt gevraagd op een nieuwe wijze naar bekende materie te kijken. Dat betekent dat de vernieuwing in de eerste plaats in de mensen zit. Het zijn mensen die het doen. Als we samenwerking bevorderen én belemmeringen wegnemen, gaan innovaties sneller.

Dorien Kotterman

Ik werk aan Vergroening vanuit meerwaarde perspectief. Velen willen groen, maar de meeste partijen vanuit een andere ambitie. Die verlangens verstrengelen levert energie, menskracht, goede ideeën en groen sociale resultaten op. Met C-REALIST werk ik aan ‘GroenSpoor’: een bottom up samenwerkingsproces, in te zetten voor vergroening, hittestress verminderen, biodiversiteit versterken, en ook aan ‘Bioborders’: een participatieve aanpak met projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen voor het groen opleveren van nieuwbouwwijken.

Netwerk & Co

Deze coöperatie draagt bij aan de ontwikkeling en professionalisering van ambitie-gedreven netwerken en allianties. De huidige maatschappij bestaat steeds meer uit samenwerkende netwerken die (publieke) waarde nastreven, naast overheidsorganisaties. In netwerken treffen bedrijven, organisaties, overheid en initiatiefnemers elkaar rond initiatieven en opgaven. In de platte netwerken spelen andere principes dan in piramides. Processturing werkt anders dan resultaatsturing.

 

Rosa Lucassen, Bowine Wijffels, Lidwien Reyn, Eelke Wielinga, Tony Weggemans en Sjoerd Robijn zijn de samenwerkingspartners van Karen